SOLSTAD IDYLL

Nedre solbakken - Hommelvik

På Solstad Idyll får du i både pose og sekk!
Med småbåthavna som nærmeste nabo vil du kunne nyte panoramautsikt over fjorden i tillegg til veldig gode solforhold. Prosjektet består av både leiligheter, rekkehus og eneboliger. Solstad Idyll kan derfor tilby gode boliger for enhver smak.

Dette er den perfekte plassen for deg som ønsker nærhet til både sentrum og turområdet. Solstad Idyll har nemlig direkte adkomst til Malvikstien hvor du kan nyte en deilig tur langs sjøen. Bussholdeplass, skole og barnehager ligger også i umiddelbar nærhet med godt opparbeidede gang- og sykkelstier. Området har også lett tilgjengelighet til Trondheim, Stjørdal og flyplassen med både bil og tog. Med togstasjonen like ved gjør dette Solstad Idyll til en perfekt plass å bo for deg som pendler.
Meld din interesse i kontaktskjemaet nedenfor for å holde deg orientert om prosjektet!

Kontaktskjema

Interesseskjema - Solstad Idyll

Kontakt oss

Legg igjen kontaktinfo for å bli holdt informert om prosjektet.

Her vil de bygge 60 nye boliger


Utbyggingsselskapet Solstad Utbygging AS med Karl Ove Bjørnstad Eiendom AS i spissen vil fylle nedre del av Solbakken med parker og boliger.

Prosjektet har fått navnet Solstad Idyll, og ligger ned mot sjøen i nedre Solbakken mellom Havnevegen og Malvikvegen. Mikal Bjørnstad er daglig leder i Karl Ove Bjørnstad AS og leder i utbyggingsselskapet Solstad Utvikling AS som skal stå for utbyggingen av området. Bjørnstad er majoritetseier i selskapet, hvor Odd Johan Fossen er den andre eieren. Fossen eier huset som står på eiendommen i dag.

Utbyggingsselskapet Solstad Utbygging AS med Karl Ove Bjørnstad Eiendom AS i spissen vil fylle nedre del av Solbakken med parker og boliger.

Prosjektet har fått navnet Solstad Idyll, og ligger ned mot sjøen i nedre Solbakken mellom Havnevegen og Malvikvegen. Mikal Bjørnstad er daglig leder i Karl Ove Bjørnstad AS og leder i utbyggingsselskapet Solstad Utvikling AS som skal stå for utbyggingen av området. Bjørnstad er majoritetseier i selskapet, hvor Odd Johan Fossen er den andre eieren. Fossen eier huset som står på eiendommen i dag.Friluftslivsformål

Den gamle toglinja går gjennom området de skal bygge ut.

– Vi har snakket med teknisk kontor og de er positive. Vi har også hatt en dialog med Miljødirektoratet, for det er en klausul som gir offentligheten tilgang til den gamle toglinja til friluftslivsformål. Vi må overbevise direktoratet om at det vi lager kommer allmennheten til nytte. Ved en utbygging gjør vi hele skråningen tilgjengelig med flere parkområder for alle. Dette området er ikke tilgjengelig i dag, sier Mikal og legger til at de har snakket med begge ordførerne og de har vært positive.

– Hvor langt har dere kommet med prosjektet?

– Vi er i oppstartsfasen med reguleringsplanen. Vi må få med oss kommunen på et reguleringsforslag som blir sendt videre til Miljødirektoratet, hvor vi må få aksept for at dette er noe vi kan gå videre med.

Innenfor sentrumsplanen

– Ligger omfanget av planene innenfor dagens reguleringsplan?

– Området omfattes av sentrumsplanen, og det er ønsket en fortetting i dette området. Prosjektet er tonet ned. Det er ingen som blir berørt av prosjektet. Området ligger mellom to veier og det er ingen som mister utsikt eller sol. Dermed blir det trolig ikke noen naboprotester av slike årsaker.

Bjørnstad forteller at prosjektet er delt i tre.

– Det er leiligheter, kjedet eneboliger og frittliggende eneboliger.

– Hvor mange boenheter har dere planlagt?

– Til sammen er det litt over 60. Cirka 40 leiligheter og litt over 20 småhus.

– Er det slik at det må være et forhåndssalg før dere starter bygging?

– Ikke nødvendigvis. Vi begynner i en ende av området og da går det av seg selv. Vi driver litt med utleie og vurderer å teste ut det markedet. Men vi kommer til å gå ut med ei landingsside, hvor vi tester interessen i markedet. Vi tror at dette er skal være et attraktivt sted å bo.

Godt navn

– Dette er vel en del av Solbakkan?

– Ja, dette er nedre Solbakkan. Solbakkan er et godt og beskrivende ord for området.

– Det selger?

– Ja, det er nok å si Solbakken og vi har gitt prosjektet navnet Solstad idyll.

– Hvordan blir fremdriften av prosjektet?

– Vi håper å få detaljreguleringen ferdig i løpet av våren med påfølgende oppstart.

Beste tomta

– Er det marked for 60 nye boliger?

– Vi tror at det er et godt marked for småhusene, for familieboliger er det lite av i Hommelvik. Når det gjelder leilighetene, så føler vi at vi har den beste tomta her ved sjøen.

– Blir det med båtplass på kjøpet?

– Vi har snakket om det. Vi må vel ta en prat med båtforeningen om mulighetene for det.

– Blir dette boliger med høy standard?

– Vi bygger hus i god standard og legger oss ikke på noen minimumsstandard, sier Mikal og Karl Ove Bjørnstad.